Trakční a li-ionové baterie

Picture of Jan Kohák

Jan Kohák

Produktový manažer skladové techniky

11 minut k přečtení

Li-ion , I_Site

Rozdíly v provozu a nabíjení, servis a údržba

Životnost olověné trakční baterie odpovídá určitému počtu nabíjecích cyklů. Ideální procento vybití baterie, kdy má být baterie připojena na nabíječku, se uvádí obvykle v rozsahu 40-20 %. Pokud je baterie vybita úplně, ničí sesnižuje se její kapacita a zkracuje životnost. Pokud obsluha připojí baterii k nabíječi předčasně, baterii neničí, ale vyčerpá nabíjecí cyklus zbytečně brzy, a tím také zkracuje životnost baterie.   

Li-ionové baterie jsou bezúdržbové a netrpí paměťovým efektem. Neměly by být vybity na 100 %, ale hlubší vybití jim, na rozdíl od olověných baterií nevadí. Proto je pro obsluhu vozíků práce s li-ionovou baterií mnohem jednodušší než s olověnou baterií. Nemusí sledovat úroveň vybití. Jednoduše stačí, když vozík připojí k nabíječce, kdykoli jej nepoužívá.  

Pokud je z jakéhokoli důvodů vozík s li-ionovou baterií odstaven, nesmí být baterie úplně vybita. Výrobce definuje přesná pravidla, jak v takových případech postupovat. Firmy dnes málokdy drží náhradní vozíky a dimenzují flotily přesně podle svých potřeb. Případné špičky nebo výpadky techniky pak vykrývají krátkodobým pronájmem techniky.   

 
Rozdíly v provozu a nabíjení, servis a údržba

 

U bezúdržbových li-ionových baterií veškeré výše uvedené starosti odpadají. Nabíjecí místnosti je možné odstranit úplně - stačí jednoduché nabíjecí místo kdekoli v provozu, optimálně tam, kde se vozíky nejčastěji odstavují a kde je možné je snadno připojit k nabíječce i na krátkou dobu například 10 - 15 minutovou přestávku na svačinu, na toaletu a podobně. To stačí na její dobití na další pracovní cyklus.  U nových provozů ušetří investor i milionové částky (podle velikosti flotily). V současné době už není problém vybavit li-ionovými bateriemi i vozíky do mrazírenských provozů.  

Trakční olověné kyselinové baterie vyžadují nabíjení ve speciálních nabíjecích místnostech nebo alespoň vyhrazených prostorách, které musí splňovat určitá bezpečnostní kritéria (např. odvětrávání nebo odsávání výbušných par, používání ochranných prostředků chránících proti potřísnění kyselinou nebo proti úrazu způsobených manipulací s těžkou baterií).  

Právě proto, že je možné li-ionové baterie dobíjet průběžně, tedy kdykoli není vozík používán, nemělo by v praxi vůbec dojít k situaci, kdy nebude vozík dostatečně nabitý. U vícesměnných provozů nemusí provozovatel pořizovat náhradní baterie a ušetří další velkou částku. Životnost li-ionových baterií je navíc více jak dvojnásobná a při nabíjení spotřebují o cca 30 % energie méně.  

 
Rozdíly v provozu a nabíjení, servis a údržba

 

Optimální režim nabíjení sleduje Toyota I_Site 

Baterie patří k nejdražším komponentům elektrických vozíků a správa flotily I_Site pomáhá uživatelům prodlužovat jejich životnost. Dokáže odlišit trakční (olověné) i li-ionové baterie a zaznamenává práci s každou z nich odděleně. Zaznamenává jednotlivé pracovní výkazy, eviduje časy přihlášení a odhlášení jednotlivých řidičů a čas připojení baterie k nabíječce.  

Výstupem jsou přehledné grafy, z kterých je na první pohled jasně patrné, zda byla baterie připojena brzy, včas nebo pozdě. Eliminace předčasného nabíjení nebo naopak hlubokého vybití trakční baterie prodlužuje zásadně jejich životnost. Sledovat úroveň vybití je velmi důležité, protože tato hodnota má přímý vliv na životnost baterie, rychlost dobíjení a disponibilitu vozíku.  

U úsporných a bezúdržbových li-ionových baterií, které pracují v jiném provozním režimu, naopak pečlivé sledování odhalí, když obsluha nevyužívá k dobíjení krátké disponibilní přestávky. Jejich nasazování je trendem posledních let, protože vydrží pracovat v nepřetržitém režimu právě díky možnosti mezidobíjení a nevyžadují budování nákladných nabijáren.   

 
Optimální režim nabíjení sleduje Toyota I_Site

 

Klasická údržba a péče o baterie 

Uživatelé mají různé možnosti, jak se správně postarat o trakční baterie a prodloužit jejich životnost:   

  • kontrolovat napětí, hustotu a veškerá propojení jednotlivých článků baterie 
  • kontrolovat stav nosiče s případným odsátím přebytkové vody a kyseliny, případně provést neutralizace jejích zbytků 
  • čistit články a předcházet tak zvýšenému samovybíjení nebo oxidaci článků 

 

Díky pravidelným kontrolám alespoň jednou za tři měsíce (někteří servisní technici doporučují i častější, například měsíční kontroly) je možné včas odhalit nedostatky nebo závady a snížit provozní náklady a náklady na servis a opravy. Nedojde také k negativnímu ovlivnění výkonu vozíku způsobenému poklesem výkonu baterie. 

VÍCE O LI-ION ŘEŠENÍ OD TOYOTY

 

Populární příspěvky