Vyznáte se v nabídce manipulační techniky?

Picture of Jindřich Přívora

Jindřich Přívora

PR Manager

5 minut k přečtení

Manipulační technika se používá prakticky ve všech oblastech průmyslu i obchodu. Díky tomu existuje nepředstavitelná škála typů aplikací a provozů, které vyžadují jiný typ vozíku, jiný pohon, jiné řízení, jinou nosnost, jinou výbavu, jiné výkonové parametry, ale třeba i jiné intervaly údržby nebo jiné nároky na kvalitu podlahy nebo terénu, na kterém pracují.
 

Pořízení manipulační techniky je také nutné nějakým způsobem financovat. I zde existuje více možností, které je potřeba dobře zvážit a promyslet. Ideálně s podporou odborníků od Toyoty, kteří mají dlouholeté zkušenosti a znalosti z tisíců rozličných referencí.

Vyznáte se v nabídce manipulační techniky?

Na co se připravit

Pokud plánujete nákup nebo pronájem manipulační techniky, ať již nové nebo použité, pak byste se měli připravit na spoustu všetečných otázek, kterými vás obchodníci zahrnou. Podle typu a míry detailů, na které budete dotazováni, si můžete udělat obrázek o fundovanosti a schopnosti zástupců jednotlivých značek nabídnout vám optimální řešení vašich potřeb.

Záleží samozřejmě na složitosti aplikace i množství různých typů nákladu, které chcete manipulovat, ale správná specifikace vozíku je vždy nesmírně důležitá. Tedy pokud chcete mít vozík maximálně produktivní, správně výkonově dimenzovaný, prostě ten správný vozík pro konkrétní práci.

Máte jasno ve svých vlastních prioritách?

Na každou techniku je možné se dívat z mnoha úhlů pohledů. Bylo definováno několik nejdůležitějších oblastí, které stojí v centru pozornosti manažerů zodpovědných za nákup manipulační techniky. Patří sem provozní náklady, výkon/produktivita vozíku, spolehlivost, komfort, bezpečnost a samozřejmě kupní cena. Pokud chce dnes dodavatel uspět na širším trhu, musí nabídnout vozík, který je schopen uspokojit uživatele ve všech výše uvedených oblastech, tak jako Toyota.

 

Máte jasno ve svých vlastních prioritách?

 

Ptají se všichni obchodníci správně?

Na druhou stranu i vy byste měli být silně zainteresováni na tom, aby od vás všichni prodejci dostali stejné informace, protože jen tak vám mohou nabídnout produkt se srovnatelnou specifikací odpovídajícím nárokům vaší aplikace. Jen tak bude výsledná cenová a technická nabídka odpovídat vašim požadavkům a bude v maximální možné míře dobře srovnatelná.

Jaký vozík zvolit?

Rozhodnutí, který typ zvolit je velice individuální. Nasazení konkrétního modelu a jeho efektivity je nutné posuzovat z různých hledisek:

  • pojezdových vzdáleností a rychlosti manipulace
  • výška zakládání nebo stohování
  • hmotnost manipulovaných nákladů a nosiče nákladu
  • frekvence manipulace, směnnost a využití v rámci směny
  • bezpečnosti manipulace (ochrana lidí i majetku)
  • možností nastavení výkonových parametrů
  • kontroly přístupu k vozíku
  • jednoduchosti ovládání
  • zabezpečení servisu a podobně.

Jak informace správně vyhodnocovat?

Jaká kritéria jsou podstatná? Jedním z možných hledisek jsou celkové náklady vzniklé za celou dobu životnosti stroje a porovnání těchto nákladů s počtem celkových manipulačních cyklů. Jen tento pohled vám dá komplexní informaci a představuje nejpřesnější měření efektivnosti a produktivity vozíku, kterou následně posuzujeme i podle celkových nákladů.

 

Jak informace správně vyhodnocovat?

 

Výkon stroje

Výkonem nelze chápat pouze maximální rychlost, ale spíše akceleraci, účinnost brzdění a celkový čas potřebný k dokončení jednoho pracovního cyklu. O něco vyšší maximální rychlost je nepodstatná, pokud vozík potřebuje k jejímu dosažení o polovinu více času nebo musí-li začít brzdit dříve kvůli nižší účinnosti brzdění, než rychlejší vozík. Rychlejší zdvih nebo spouštění je k ničemu, je-li z vozíku špatně vidět a trvá-li vlastní nabrání nebo uložení palety déle kvůli nejistotě obsluhy.

Produktivitu výrazně pozitivně ovlivňují modifikace a úpravy na vozících. Vozík, který je v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům aplikace sice stojí více peněz než standardní produkt, ale jeho produktivita je vyšší. Modifikace práci urychlují, zjednodušují a zabraňují poškození strojů nesprávným užíváním nebo přetěžováním.

Ergonomie a bezpečnost

Ergonomie při manipulaci s materiálem rovněž přímo ovlivňuje produktivitu práce. Dobře ergonomicky vyřešený a bezpečný stroj podporuje lepší výkon řidiče a méně ho unaví. Svěží řidič, kterému se s komfortněji vybaveným vozíkem dobře pracuje, dělá méně chyb, nebourá a podává profesionálnější výkon. Zmanipuluje více palet za časovou jednotku a šetří svému zaměstnavateli náklady na všech frontách.

 

Ergonomie a bezpečnost

 

Prostředí, typy podlah a typy terénu

Velmi hladká a rovná bez dilatačních spár nebo na druhé straně například nerovný, extrémně zničený beton nebo podlaha s širokými dilatačními spárami. Je prostředí zcela bez ramp nebo se v provozu nachází rampy se stoupavostí na hranici technických možností některých strojů?

Úroveň výskytu prachu může být od zcela bezprašného prostředí po velmi prašné prostředí vyžadující zapouzdření některých komponentů, přídavné filtry, extra utěsněné kabiny nebo jiné speciální vybavení. Jinými faktory, které ovlivní výběr a vybavení vozíků jsou světelné podmínky ve skladu nebo výrobním provozu, teplota a vlhkost vzduchu, zejména klesá-li pod bod mrazu.

Využijte naše možnosti a naše znalosti

Pořizovací hodnota vozíků představuje jen špičku ledovce celkových nákladů. Pod povrchem se ale mohou ukrývat další náklady, které je nutné předem důkladně analyzovat.

Nový sklad je velmi široký pojem zahrnující celou řadu technologií, které se vzájemné doplňují a které vždy mají více smysluplných alternativ. Bez ohledu na výši investice a způsob konečného řešení mohou a pravděpodobně i budou nutně následovat velké provozní ztráty, není-li analyzováno a identifikováno optimální řešení.

POSUĎTE EFEKTIVNOST A SPRÁVNOST SVÉ KONCEPCE

Populární příspěvky