Vycvičeni přemýšlet: Jak naši technici Toyota zajišťují skvělou kvalitu

Picture of Jindřich Přívora

Jindřich Přívora

PR Manager

5 minut k přečtení

Aktuality , Rozhovory

Celoživotní vzdělávání je osobním přínosem pro každého z nás, a proto z celého srdce podporujeme růst našich zaměstnanců. Toyota Material Handling Europe vyvinula pro své zaměstnance online nástroje, díky kterým si mohou rozšiřovat znalosti a rozvíjet své dovednosti. Příkladem je naše TMHE akademie. Tyto nástroje jsou podpořeny kompletními vzdělávacími programy, jako je náš vzdělávací program pro servisní techniky, neboli STEP. Zeptali jsme se Antoina Reminiaka (Senior Operations Development Manager for Service Market), co všechno STEP obnáší.

Ve společnosti Toyota Material Handling máme pro techniky školení STEP, o co přesně jde?

Inu, STEP je program vzdělávání a rozvoje, který přesahuje technické základy práce technika. V rámci tohoto programu se seznámí s kulturou naší společnosti, nástroji, bezpečností, základy komunikace se zákazníky atd. Získají tak důkladnou představu o všem, co jejich práce technika vyžaduje.

STEP má tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Bronzová úroveň zahrnuje základy; technici přijdou do Toyota Material Handling, seznámí se s naší společností a jejími hodnotami. Během prvních týdnů si osvojí základy, jako je interakce se zákazníky a znalost vozíků, bezpečnostní pokyny, informace o tom, jak najít podporu atd. Rovněž se naučí pracovat s nástroji, jako je například T-Stream. Tomuto kroku říkáme „onboarding a seznámení s produkty“.

Po několika letech praxe v terénu může technik prohloubit své technické znalosti absolvováním stříbrné úrovně STEP; tato část programu se zaměřuje na posílení technických znalostí a efektivity. Tímto způsobem se z nich stanou experti na jakýkoli typ produktu. Nakonec budou mít někteří z nich možnost stát se „seniorními techniky“; tito technici se specializují na jednání s náročnými zákazníky, jako jsou ti, kteří potřebují okamžitou opravu, nebo mají soubor složitých zařízení, případně zákazníci s autonomními vozíky.“

V rámci zlaté úrovně STEP získávají zaměstnanci představu o tom, jak v naší společnosti růst, a to studiem různých měkkých dovedností, jako je time management, komunikace a vedení týmu, aby se mohli případně stát vedoucími servisu nebo manažery.

Jak vypadá typický tréninkový den?

„Školení se tradičně konají v učebně nebo dílně. Přidali jsme také digitální orientaci. Snažíme se kombinovat online výuku s fyzickou, protože ne všechno se dá naučit online. Technici dostanou teorii online, pak ji vyzkouší v praxi tím, že stráví čas prací na vozíku se svým školitelem, prováděním modelových servisních úloh nebo se dokonce připojí k naší digitální učebně, kdy se žák ujme laptopu školitele a nakonfiguruje vozík, přičemž ho školitel může korigovat nebo opravovat.

„Školení vyvíjíme centrálně a poté je předkládáme našim národním školitelům v jednotlivých zemích. Ti rozhodnou, kdy se školení uskuteční. Když je na trh uveden nový produkt, několikadenní školení pomůže technikům pochopit, co je oproti předchozí generaci nového.“

step

Jak probíhá hodnocení techniků?

K ověření teoretických znalostí používáme online kvíz. Praktické dovednosti si technici ověřují na cvičeních v dílně. V budoucnu požádáme vedoucí jejich týmů, aby zhodnotili jejich kompetence v terénu, protože se chceme v rámci našeho přístupu zaměřovat více na kompetence než na znalosti. Nejdůležitější přece je, aby své znalosti ze školení dokázali uplatnit v praxi při práci v terénu.

Mohou technici požádat o dodatečné školení?

Ano, samozřejmě. Každý rok mají naši technici možnost sednout si se svými manažery a sestavit plán. Je odpovědností našeho místního servisního týmu a personálního oddělení, aby se našim technikům dostalo kvalitního školení.

Jak motivujete techniky k rozvoji jejich dovedností?

„Snažíme se, aby naše kurzy byly co nejatraktivnější. Péče, kterou věnujeme programu odborného rozvoje, nám pomáhá při získávání nových uchazečů. Všimli jsme si, že nabídka nástrojů a platforem pro rozvoj kompetencí je pro účastníky školení důležitým zdrojem motivace; chtějí být ve své práci skutečně dobří a při jednání se zákazníky profesionálně reprezentovat naši značku.

„Pořádáme také evropskou soutěž dovedností, v níž si technici z několika zemí vyzkoušejí své dovednosti a vítězové se podívají do Japonska. Je to soutěž v přátelské atmosféře a zábavná týmová aktivita. Představuje také komunikační platformu mezi techniky a způsob, jak zjistit, které téma potřebuje zvýšenou pozornost: pokud mnoho techniků v určitém tématu selže, musíme je na uvedené téma více proškolit. To se shoduje s našimi hodnotami „Genchi Genbutsu“ (jít ke zdroji) a „Kaizen“ (neustálé zlepšování).

Jaká bude podle vás budoucnost těchto školení?

„Digitální nástroje budou hrát důležitou roli. Máme nový smíšený přístup: digitalizace by měla podporovat lidské vztahy, ale neměla by je nahrazovat. Nedávno jsme začali používat 360° video nástroj, který účastníky školení vtáhne do reálného pracovního prostředí. Účastníci se mohou ještě více zapojit prostřednictvím VR soupravy. Pozornost věnujeme také našim zkušeným technikům: snažíme se neustále vyvíjet nový a lákavý obsah, abychom zajistili, že se budou v průběhu celé své kariéry neustále rozvíjet.“

„Klíčový bude také nábor zaměstnanců, protože nábor lidí a šíření firemní kultury je v digitální éře složitější. Náš záběr je širší a existuje mnoho nástrojů, které musí naši technici používat. Naším cílem je však poskytnout našim technikům kvalitní školení.“

Ve společnosti Toyota věříme, že vyvážené vzdělání je klíčem k úspěchu i v době pandemie. Nejen našim technikům, ale všem zaměstnancům nabízíme kurzy, školení nebo workshopy, které podněcují jejich kritické myšlení a praktické dovednosti. Naše vzdělávací programy jsou poutavé a podnětné, takže naši zaměstnanci rostou po celou dobu své kariéry.

Populární příspěvky