Jak efektivně řídit flotilu vozíků a jejich řidiče pomocí I_Site

Picture of Petr Panáček

Petr Panáček

Manažer telematiky, poradenství & tréninku

8 minut k přečtení

Aktuality , I_Site , Elektrické čelní vozíky

TMHE_Banner_cost_saving_2


Správa flotily I_Site od Toyoty je velmi užitečný nástroj, s jehož pomocí lze evidovat různé informace o řidičích, například údaje o zkouškách a platnosti průkazu řidiče, o jejich individuálních schopnostech a maximální povolené rychlosti, rozvrh pracovních směn nebo pracovních skupin, oprávnění ke strojům a přístupové kódy a podobné informace, které umožňují sledovat a řídit aktivity řidičů a administrativu s tím spojenou. Ale proč se vlastně zabývat řízením a správou řidičů v logistických provozech?

Management řidičů je důležitý pro bezpečnost provozu

V rámci řízení flotily je důležité mít přehled o prostředcích, které jsou k dispozici , rozumět všem aktivitám a procesům, ke kterým ve flotile dochází a být schopen tyto procesy zlepšovat.

Provoz s větší flotilou vozíků se opírá o účinnou a bezpečnou manipulaci. Zdroje můžete optimalizovat tím, že každý řidič je umístěn na správný stroj ve správném provozu a plní správné úkoly. V tomto ohledu může management řidičů zvýšit jejich produktivitu. Ale je také důležitým nástrojem pro zajištění jejich bezpečnosti, například přijetím správných nápravných opatření, pokud způsobují kolize nebo neprovádějí správně předprovozní kontroly. Jako kdekoli jinde, klíčem pro posílení bezpečnosti řidičů je komunikace založená na znalosti situace a konkrétních informacích o jejich způsobu jízdy a ovládání vozíků.


Využije I_Site pro správu a kontrolu řidičů

Bezpečnější jízda ovlivní náklady i disponibilitu vozíků. Management řidičů může být v souvislosti s bezpečností rozdělen do třech částí:

  • zajištění školení řidičů
  • určení přístupových práv ke strojům
  • přidělení přístupového kódu

I_Site vám umožní sledovat datum platnosti řidičských oprávnění každého řidiče. Pro dokonalý přehled si můžete nastavit notifikaci, která vás v dostatečném předstihu -například 3 měsíce předem - informuje, pokud platnost některého oprávnění skončí. Získáte čas pro opakované proškolení řidiče a jeho obnovu. S I_Site můžete tedy pohodlně a včas plánovat termíny školení všech řidičů v týmu. Vyhnete se situacím, kdy některý z řidičů nebude náhle k dispozici, protože bez platného řidičského oprávnění nesmí žádný vozík obsluhovat. Ušetříte mnoho času, usnadníte si každodenní administrativu a navíc se vyhnete nechtěnému porušování předpisů.

Ještě náročnější může být udržení přehledu o tom, s jakými stroji ve flotile mohou jednotliví řidiči pracovat. V I_Site snadno zaevidujete přístupová práva každého řidiče ke konkrétnímu stroji, můžete tuto evidenci snadno sledovat a upravovat. Zabráníte zneužití techniky a vyhnete se potenciálně nebezpečným situacím.

Administrativní stránku věci musí doplnit řešení faktického přístupu ke strojům. V rámci I_Site můžete každému řidiči vytvořit individuální profil s unikátním PIN kódem. Tento kód umožní řidiči aktivovat jen ty vaše stroje, na které je vyškolen a které je oprávněn v rámci firmy obsluhovat. Volitelnou alternativou k PIN kódu je přístupová karta (Smart access)

Obě volby zvyšují bezpečnost manipulace, snižují počet kolizí a náklady na škody na zboží nebo majetku. Smart access karta je považována za lepší volbu, protože praxe ukazuje, že sdílení karty mezi více řidiči je složitější než sdílení PIN kódu. Můžete navíc využít již existující kartový systém používaný ve vaší firmě.

14336_I_Site explorer_T48


Využijte přednosti I_Site jako nástroje pro posílení bezpečnosti 

Analýza a využití dat, které I_Site poskytuje, je silným nástrojem, který může pozitivně ovlivnit změnu myšlení zejména těch řidičů, kteří mají zažité nesprávné návyky, ale také podnítit celkovou změnu přístupu k bezpečnosti na pracovišti.

Typem činnosti, která posiluje prevenci a zvyšuje bezpečnost, je tzv. předprovozní kontrola, která by měla být optimálně provedena každý den před začátkem manipulace. Které funkce stroje je vhodné každý den zkontrolovat si můžete individuálně zvolit pro každý typ stroje nebo pro každý provoz.

Jedna platforma nabízí mnoho řešení

I_Site rovněž umožňuje vytváření různých pracovních skupin řidičů. Můžete tak sledovat úroveň všech aktivit v určitém provozu nebo v rámci jedné směny. Výsledky jednotlivých týmů lze porovnávat a vyhodnocovat jejich pracovní úsilí a přístup k bezpečnosti. Můžete také porovnávat jen jednotlivé řidiče. Možnosti jsou velmi široké - analyzujte využití strojů, počty nárazů, provádění předprovozních kontrol, dodržování pravidel nabíjení elektrických vozíků a další činnosti, které I_Site monitoruje.

Optimální využití strojů vám pomůže zajistit stejně pojmenovaná funkce v rámci I_Site . Sledování využití každého stroje vede k lepšímu plánování a alokování strojů v rámci provozů nebo směn a současně k redukci provozních nákladů.

I_Site umožňuje rovněž efektivní dvoustrannou komunikaci mezi manažerem a řidičem, konkrétně pomocí displeje předprovozní kontroly. Správce flotily nebo jiný oprávněný manažer může řidiči rychle poslat jakoukoli zprávu prostřednictvím webového portálu, řidič může opačným směrem vyslat přednastavené zprávy týkající se stavu a fungování vozíku nebo o stavu na pracovišti (např. únik oleje, poškozené zboží apod.). Jde o velmi účinný a pohodlný komunikační nástroj zejména ve velkých a hlučných provozech.

Používat data o fungování řidičů je nutné pro udržení kontroly nad každodenními činnostmi. Bez monitoringu flotily je obtížné odhalit a eliminovat kořeny nedodržování pravidel bezpečné manipulace nebo nedostatečnou péči o vozíky a sledování jejich správné funkčnosti ze strany řidičů. Bez těchto dat a jejich vyhodnocování je obtížné dosáhnout parametrů bezpečného pracoviště.

Dobrý management řidičů, jaký poskytuje I_Site, může jednoduše přinést do vašeho provozu vyšší úroveň bezpečnosti. Podívejte se zde , jaké další funkce jsou ještě k dispozici a co mohou znamenat pro vylepšení vašeho podnikání.

Populární příspěvky