Jak bezpečně obsluhovat paletový vozík

Picture of Marketing TMHCZ

Marketing TMHCZ

6 minut k přečtení

Bezpečnost
Když hovoříme o bezpečnosti v logistice s našimi zákazníky, často se téma dotazů stáčí k zajištění bezpečnosti u vozíků a strojů s vlastním pohonem - ať už elektrickým či spalovacím.
 

Ovšem při manipulaci s materiálem je potřeba myslet také na rizika plynoucí z obsluhy manuálně řízených či vedených zařízení.

V tomto článku vás proto seznámíme s několika radami a tipy, jak bezpečně obsluhovat paletový vozík.

Jednoduchý checklist pro kontrolu stavu vozíku si můžete stáhnout zde. Můžete si jej vytisknout a umístit do provozu, nebo jej můžete rozeslat svým kolegům.

Před použitím paletového vozíku

 1. Vizuálně zkontrolujte, jestli není vozík poškozený, nebo jestli nejsou vidět praskliny v jeho rámu.

 2. Vyzkoušejte funkčnost hydraulické pumpy i páčky pro snížení vidlic.

 3. Při zdviženém stavu vidlic se podívejte po stopách úniku hydraulického oleje.

 4. Prohlédněte kolečka na všech nápravách - řídící kolečka i kolečka na vidlicích.

 5. Pokud je váš paletový vozík vybaven brzdou, otestujte její funkčnost.

 6. Zkontrolujte také samotnou manipulaci s vozíkem - nebrání něco v pohybu vozíku?

Pokud naleznete pochybení, vozík nepoužívejte a zjištěné nedostatky ihned nahlaste pověřené osobě.

 

Jak bezpečně obsluhovat ruční paletový vozík

 1. Skladník manipuluje s ručním nůžkovým paletovým vozíkem a další BT Lifter paleťáky ve skladě.

  Před naložením palety zkontrolujte, jestli je náklad na paletě bezpečně umístěn a jestli není paleta poškozená.

 2. Opatrně nasměrujte vidlice do určených mezer v paletě a pevným sevřením rukojeti oběma rukama zatlačte vozík dopředu. Rukojeť přitom musí být vždy ve svislé poloze.

 3. Zvedněte vidlice tak, aby paleta byla celou plochou nad zemí a poté rukojeť vraťte zpět do neutrální polohy.

 4. Při zvedání vidlic si zajistěte dostatečný manipulační prostor a odstraňte z dosahu všechny překážky.

 5. Stlačte rukojeť dolů a otočte se směrem, kterým budete pokračovat v chůzi. Pro bezpečnou změnu směru držte madlo vždy tou rukou, na kterou stranu budete zatáčet. Pokud budete zatáčet doleva, držte madlo levou rukou, pokud doprava, použijte pravou ruku.

 6. Při manipulaci s paletovým vozíkem dávejte vždy pozor na své okolí. Kontrolujte pohyb kolemjdoucích osob i ostatních vozíků a ujistěte se, že vám v cestě nestojí žádné překážky.

 7. Dodržujte bezpečnou rychlost chůze, abyste mohli včas reagovat na nečekané situace. 

 8. Nikdy neběhejte, nedělejte prudké změny směru ani nestůjte na vozíku.

 9. Jakmile s nákladem dorazíte na místo určení, nastavte náklad do správné polohy a před spuštěním vidlice se ujistěte, že můžete náklad bezpečně spustit dolů.

 10. Jakmile je vidlice zcela spuštěná, uvolněte páku do neutrální polohy. Ujistěte se, že je kolem vás dostatek prostoru pro manipulaci s vozíkem a následně vytáhněte vidlici z pod palety.

Pro další informace a rady týkající se bezpečnosti v logistice navštivte tuto stránku a nezapomeňte, že Toyota nabízí také školení řidičů VZV.

Checklist paletové vozíky

Populární příspěvky