Automatizovaný sklad s retrakem řady Toyota Autopilot

Picture of Aleš Hušek

Aleš Hušek

Automation manažer

6 minut k přečtení

Automatizace skladů je nedílnou součástí digitalizační vlny Průmyslu 4.0. Podívejte se, jak jsme vyřešili automatizaci skladu ve firmě Continental Automotive.

Důvodů, proč firmy postupně přecházejí na automatizované sklady, je několik:

 • rostoucí požadavky na efektivitu skladu,
 • snížení chybovosti personálu,
 • finanční efektivita,
 • zvýšení bezpečnosti na pracovišti,
 • omezený prostoru skladu,
 • nevhodné pracovní prostředí pro dlouhodobý pobyt člověka, atp.

Průmysl 4.0 je digitalizační trend, který se soustřeďuje na automatizaci výroby

A právě nevhodné pracovní prostředí pro člověka v kombinaci s omezeným skladovým prostorem bylo pro firmu Continental Automotive Czech Republic s.r.o. prvotním impulzem pro automatizaci.

V jejich mezioperačním skladu polotovarů, kde za přísných teplotních a vlhkostních podmínek schnou a dozrávají plastové komponenty, nebylo kvůli bezpečnosti možné, aby se dlouhodobě pohybovali lidé.

Kromě toho bylo nutné vyřešit i omezený prostor skladu a s tím spojený limitovaný přístup k paletám.

To vše s nutností zachování FIFO režimu, aby nedošlo k omezení již nastolených procesů.

A řešení? Retrak řady Toyota Autopilot.

Naprosto přesný pohyb i manipulace

Naprosto přesný pohyb i manipulace

Technické nákresy skladu a možného pohybu automatizovaného retraku ukázaly, že se retrak bude muset pohybovat po skladu s naprosto minimální prostorovou rezervou - zejména v oblastech vytáčení, kde byl prostor mezi paletami a konstrukcí regálů doslova jen několik milimetrů.

Z nákresů bylo naprosto jasné, že by vozík s řidičem v takto malém prostoru neuspěl a jen by zvýšil riziko nehody a poškození vozíku i přepravovaného nákladu.

Kvůli milimetrovým trasám bylo zároveň možné navýšit počet paletových míst tak, aby splňoval potřeby zákazníka.

Objevte všechny možnosti automatizovaných vozíků Toyota

Když spolu technika mluví

Když spolu technika mluví

Při integraci automatického vozíku jsme propojili jeho systém s výrobním systémem Continentalu (SAP).

Software retraku Autopilot dostává z tohoto systému přes interface informace o paletách, které do skladu přicházejí.

Skener na dopravníku každou příchozí paletu zkontroluje z hlediska věcné správnosti (závěska) i z hlediska velikosti (celá paleta, půlpaleta na výšku).

Pokud vše souhlasí, vozík paletu odebere a jeho systém určí na základě pečlivě vytvořeného algoritmu pozici, na kterou paletu zaskladní.

To znamená, že efektivitu práce ve skladu řídí Order manager systému Autopilot. Je nastaven tak, aby retrak v tom samém cyklu vyskladnil paletu, která již vyhověla předepsané době zrání.

První i tisící jízdu jede ve stejné stopě, stejným tempem, se stejnou přesností při manipulaci.

Produktivita skladu je tímto obousměrným využitím velmi posílena. Vozík pokaždé ušetří čas a část energie nutné pro pojezd vozíku. Část z cca 600 pozic je snížená a určená právě pro menší palety.

Automat se při zaskladnění nikdy nesplete, což o člověku říci nejde.

Neomezený provoz

Neomezený provoz

Vozík se v provozu prakticky nezastaví a za den zpracuje několik set palet.

Non stop provoz retraku kopíruje činnost výrobní linky na lisování plastových výlisků. 
Zastaví se jen, když se zastaví linka, krátce v případě výměny baterie a během pravidelného servisu.

Automat vydrží manipulovat na jedno nabití baterie s kapacitou dva a půl dne (cca 60 hodin) a pro plynulý provoz stačí jedna záložní baterie.

Stroj dá domluveným signálem najevo, že má slabou baterii a určený operátor ji vymění tak, jako u jiných vozíků.

“Výdrž baterie je jedním z příjemných překvapení celého řešení. Čekali jsme častější výměnu baterie, ale potvrdilo se, že automat vždy pracuje v optimálním režimu s úsporným odběrem energie.”

Milan Thorovský, Head of Plant Supply Chain Management
Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Jičín 

Jak vlastně funguje automatický vozík?

 

Automatický vozík Autopilot je postaven na bázi standardního vozíku, navíc je vybaven jen navigačním systémem a prvky, které zajišťují naprostou bezpečnost práce.

Stroj s laserovou navigací se orientuje v prostoru pomocí takzvaných referenčních bodů, kterými jsou odrazové plochy válcového nebo plochého tvaru. Rotační laserový skener neustále přeměřuje vzdálenost a úhel ke každému referenčnímu bodu, který je v jeho dosahu. Bleskovým propočítáním vozík s milimetrovou přesností ví, kde se právě nachází.

Elektronický mozek' vozíku Autopilot si pamatuje zaměřený layout celého prostoru, kde se pohybuje a má dokonalý přehled o umístění každé paletové pozice, kde zakládá, nebo odkud palety odebírá, ať již v regálovém systému, na dopravnících nebo na podlaze.

Tyto pozice jsou propojeny optimálními dráhami, po kterých automat jezdí. V případě tahačů, které nemanipulují s paletami, ale s různými přípojnými vozíky, jde o přesné definování trasy a zastávek vozíku.

Autopilot se neumí přepínat a za všech okolností pracuje v optimálním provozním módu - neničí sám sebe, neplýtvá energií. Díky tomu u automatů dosahují uživatelé o 20-30 % nižších nákladů na údržbu a výrazně delšího provozu na jedno nabití baterie.

Výhody automatického vozíku:

 • nebourá,
 • nemá prostoje,
 • snižuje náklady na personál,
 • zvyšuje produktivitu,
 • snižuje náklady na provoz a servis,
 • je neprosto spolehlivý a bezpečný.

CTA katalog

Populární příspěvky