4 vychystávací technologie, které byste měli zvážit

Picture of Jindřich Přívora

Jindřich Přívora

PR Manager

6 minut k přečtení

Aktuality , eCommerce , I_Site , Udržitelnost

Vychystávání a využití správných vychystávacích technologií umožní firmám, jako je například ta vaše, snížit provozní náklady na skladování, zlepšit dodavatelské procesy a posílit spokojenost zákazníků.

Ale jak se vyznat v tolika řešeních, která jsou k dispozici, a jak z nich vybrat vhodnou variantu optimální právě pro vás?  

Tento článek vám ukáže, jaká řešení pro efektivní vychystávání můžete zvážit a vysvětlí jejich výhody. Nejefektivnější vychystávání zahrnuje tyto technologie:


Vychystávací vozíky
Vychystávací vozíky Toyota jsou specializované stroje, které pomáhají vašim zaměstnancům při vychystávání dílčích objednávek z různých výškových úrovní.

Tyto promyšlené stroje vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a dokonalé znalosti problematiky. Jejich výbava a vlastnosti usnadní vašim operátorům přístup ke zboží a vybírání vychystávaných položek ze skladových lokací na zemi i ve výškách.

Některé vychystávací stroje jsou například vybaveny výsuvnými vidlicemi, které umožní snazší přístup k vyšším policím nebo paletám. Jiné mají výsuvnou plošinku řidiče, která zajistí dokonalý přehled v prostoru vychystávání nebo delší dosah operátora a snazší vychystávání balení ze zadních pozic.

I vychystávací vozíky mohou být vybaveny přídavným zařízením jako jsou kleště, rotátory nebo pozicionéry vidlic. Tyto prvky rozšiřují možnosti manipulace s více druhy zboží, zvyšují produktivitu i přesnost vychystávání.  

V Toyota Material Handling CZ nabízíme širokou škálu vychystávacích vozíků vhodných pro jakýkoli druh a způsob efektivního vychystávání. Prohlédněte si naši nabídku zde.
Lokalizační indikátory
Tyto indikátory pomáhají operátorům lokalizovat položku ve skladu rychle a přesně. Činí tak nasměrováním operátora na konkrétní lokaci.

Jakmile operátor přijede k lokaci, systém řízení skladu (WMS) předá operátorovi informace nutné k vyřízení vychystávací objednávky. Tyto informace umožňují operátorovi přijmout správná rozhodnutí a slouží k dosažení vysoké přesnosti a urychlení vychystávání.

K dispozici jsou tyto lokalizační indikátory: 

  • Systémy světelného vychystávání (Pick by light): Tyto systémy využívají alfanumerické displeje a světelná tlačítka na skladových pozicích, s jejichž pomocí jsou operátoři naváděni při vychystávání, ukládání, třídění nebo kompletaci.
  • Systémy hlasového vychystávání (Pick by voice): Tato inovativní řešení používají snadno srozumitelné povely posílané do sluchátek operátora. Pomáhají operátora rychle a přesně nasměrovat na správnou skladovou lokaci a oznámí mu jaký produkt a jaké množství má vychystat.

Automatizovaná řešení
Automatizace je jiným řešením umožňujícím vylepšit vaše vychystávací procesy. Zahrnuje technologie od jednoduchých dopravníků po komplexní robotické systémy.  
Pomocí pásových dopravníků, válečkových drah, skluzavek a podobně mohou být položky přepravovány ze skladu do vychystávací zóny. Operátor pak pouze odebírá položky z dopravníků a organizuje je podle objednávky.
Robotické vychystávání pracuje odlišně. Toto řešení může být naprogramováno tak, aby se spolehlivě orientovalo ve skladu, identifikovalo jednotlivé položky a vyzvedávalo je z konkrétních skladových lokací. Některé roboty dokáží dokonce využívat algoritmy strojového učení a vylepšovat přesnost vychystávání.  

Více informací o automatizovaných řešeních najdete zde.Software pro řízení a správu zásob
Poslední vychystávací technologií, kterou chceme doporučit vaší pozornosti, je systém pro řízení a správu zásob.
Tato technologie dokáže vylepšit spolehlivost plnění objednávek a celkovou přesnost vychystávání. Zajistí informace o počtu položek na každé lokaci ve skladu v reálném čase. Eviduje status každé objednávky, úroveň zásob a harmonogram dodávek.

Banner_I_Site_ReflexFY22 (2) 

S těmito informacemi dokáží manažeři skladů optimalizovat vychystávací procesy, efektivněji alokovat zdroje a eliminovat výpadky dodávek kvůli chybějícímu zboží.

Software pro řízení a správu zásob může být propojen s jinými technologiemi, například s vychystávacím vozíkem nebo automatizovanými systémy zajišťujícími hladké řešení od zadání vychystávací objednávky až po její vyřízení.  

Tento software může být snadno upraven podle specifických potřeb konkrétního skladu. Posílíte tak ještě více efektivnost manipulace a snížíte provozní náklady včetně nákladů na pracovní sílu.


Nyní máte přehled o možnostech, které nabízejí různé vychystávací technologie a seznámili jste se s jejich hlavními výhodami. Naše rozsáhlá nabídka vychystávacích vozíků a dalších moderních technologií vám umožní dosáhnout všech cílů v oblasti vychystávání maximálně efektivně.

Klikněte níže a seznamte se s naší celkovou nabídkou v oblasti vychystávání. Můžeme se společně podívat, jaké alternativy by byly prospěšné pro zlepšení vašich vychystávacích procesů.

Populární příspěvky