Řešení kolizí, důležitá součást péče o flotilu

Picture of Jan Kříž

Jan Kříž

Specialista bezpečnostních řešení

5 minut k přečtení

Aktuality , I_Site , Bezpečnost , Udržitelnost

Jedním z aspektů fungujícího a ziskového podnikání je udržení nákladů na škody, na poškození vozíků, zboží nebo infrastruktury pod kontrolou. Ale proč ke kolizím dochází, kteří řidiči je způsobují a co mohu vyčíst z posledního servisního reportu? Konektivita vám pomůže monitorovat vaši flotilu vozíků a následně vytvořit bezpečnější a nákladově efektivnější provoz.

Tento blog vysvětlí, proč se odhalování a řešení kolizí vyplatí.  

 

Buďte v bezpečí, ne ve stresu z následků nárazů

Nesprávné používání manipulační techniky a škody způsobené kolizemi a nárazy mohou způsobit vyšší náklady na servis i neplánované odstávky techniky. Monitoring kolizí vám umožní proaktivně jednat.  

Od základních informací až po komplexní přehled o provozu

Fleet management Toyota I_Site využívá online data získaná z chytrých vozíků Toyota a umožní vám porovnávat, analyzovat a maximalizovat výkon propojených strojů. Měření nárazů a jejich intenzity díky senzorům umístěných na vozících je jednou z klíčových funkcí systému. Souhrn zaznamenaných nárazů, kde se staly, kdo je způsobil a při jaké rychlosti si můžete kdykoli zobrazit v přehledných reportech, vyhodnotit je a obratem přijmout nápravná opatření s konkrétními viníky. Pochopení, proč došlo ke kolizi, vede ke snížení celkového počtu nárazů i k eliminaci vážných nehod, zranění a škod. Přemýšlejte o tomto nástroji jako o klíčovém systému zvyšování bezpečnosti na pracovišti.

 


Zaveďte kontrolu bezpečnosti

V I_Site si můžete nastavit reporty zaznamenávající silní, střední nebo slabé nárazy:

  • Slabé nárazy mohou být způsobeny například narážením do palet při nabírání zboží, špatným povrchem podlahy nebo hlubšími a širšími spárami.
  • Nárazy do zboží nebo infrastruktury mohou již patřit do kategorie středních a silných nárazů.
  • Řešte silné nárazy ihned, dříve než se jejich četnost zvýší a než způsobí vážnější škody nebo zranění.

Zvolte si své vlastní limitní hodnoty pro rozřazení nárazů do jednotlivých kategorií. Nárazové senzory jsou citlivé a podpora software pro práci s nárazy velmi flexibilní.

Program I_Site Explorer a jeho pokročilé funkce aktivně podporují bezpečnost manipulace. Pokud dojde k silnému nebo velmi silnému nárazu, může být stroj velmi zpomalen a zablokován pro další plnohodnotné nasazení. Volba je opět na uživateli, stejně jako úroveň nárazu, kdy se tato funkce aktivuje. Odpovědný manažer okamžitě obdrží zprávu e-mailem nebo v rámci aplikace I_Site do počítače nebo mobilu. Pouze určená osoba může stroj odblokovat a uvést do normálního provozního režimu, a to i vzdáleně. I_Site zaznamená kód osoby, která stroj zprovoznila.  

 Banner_I_Site_ReflexFY22 (2)


Vyhodnocujte data a zaveďte patřičná opatření

I_Site vám sdělí, jak často dochází k nárazům s jednotlivými stroji a jak často a jakým způsobem bourají jednotliví řidiči. Dokonce vám umožní vytvářet různé skupiny vozíků a řidičů. Je to dobrý způsob, jak pochopit, proč k některým nárazům dochází, jak fungují různé skupiny řidičů, které stroje jsou více ohroženy. V reportu také uvidíte, zda byly vidlice při nárazu zdvižené nebo jakou rychlostí vozík pravě jel. Ti nejhorší řidiči mohou absolvovat dodatečné a/nebo speciálně zaměřené školení.

Pro mnoho z vás je důležité vědět, kde ke kolizím dochází a jak jsou různá pracoviště kolizemi více nebo méně ohrožena. Zda je příčina spíš v nekázni obsluhy, v uspořádání pracoviště nebo v příliš velké intenzitě provozu. Zda k nehodám dochází během nočních směn, ke konci náročných směn, v určité dny, ve špičkách a podobně.

Znalost příčiny je základem pro přijetí vhodných úprav na trase vozíků, v rozložení úkolů, v nastavení nových pravidel nebo náplně školení. Současně může být praktické zvýšit ochranu důležité infrastruktury v kritických místech. Využijte lokalizační nástroje v rámci I_Site a analyzujte data z této i ostatních sekcí v širších souvislostech. Dosáhnete pozoruhodných výsledků, ušetříte náklady a zvýšíte bezpečnost provozu na zcela novou úroveň. 

Věnujte vyhodnocování nárazů alespoň několik minut denně, komunikujte s horšími řidiči, školte je, nastavte jim individuální plány a zaměřte se na dosažení nulového skóre u silných a třeba i středních nárazů. Zkušenosti s programem I_Site Explorer z provozů, kde je nasazen jsou zřejmé: počty nárazů klesají, náklady na škody klesají, bezpečnost se rapidně zvyšuje.

Populární příspěvky