Vyjádření experta: Li-ionová technologie do mrazáku

Picture of Josef Hladík

Josef Hladík

5 minut k přečtení

Li-ion

Prvním předpokladem provozu stroje v mrazírenském prostředí je jeho celková úprava ve verzi COLDSTORE*. Tato úprava obsahuje celou řadu rozdílů oproti standardnímu stroji, zejména pak v položkách jako hydraulický olej, hadice, krytí elektro komponentů na vyšší IP XX, atd.

Následně je možné hovořit o možnosti provozu v mrazírenském prostředí. Je však nutné podotknout, že negativní teploty nemusí být jen výhradně v mrazírenském prostředí, ale může se jednat i o provoz v zimním období, kde bude provozován standardně upravený stroj (i zde však přicházejí do úvahy další stupně úprav, jako např. RUSTPROOF** nebo FISHERMAN***).

blog_mrazirenske_provozy

Mrazírenské prostředí

Toyota Material Handling v tuto chvíli umí provozovat Li-Ion technologii i v prostředí s negativními teplotami, kdy je však velmi důležité dodržet několik zásadních aspektů:

Nabíjení jako takové musí vždy probíhat v prostorách s kladnými teplotami. Z principu a podmínek výrobců uvedených v uživatelských manuálech není možné provozovat tuto činnost v prostorech s negativní teplotou – důvodem je zejména tvorba kondenzátu vytvářeného v důsledku teplotního přechodového mostu, a tím i následné vysoké riziko poškození logických jednotek nabíječe či dokonce zkratu.

Při nabíjení totiž nabíječ generuje proudy dosahující hodnot až 300A a s tím samozřejmě jdoucí nárůst teplot. Kabely nabíječe dokáží v takové fázi dosahovat teplot až +70°C, což pak ve výsledku po skončení nabíjení znamená právě velký teplotní přechod a tvorbu již zmíněného kondenzátu. Minimální teplota doporučená pro proces nabíjení se tak pohybuje do +5°C

Nabíjení v mrazírenském prostředí nebo prostředí s negativními teplotami

Tento způsob nabíjení je umožněn pouze za dodržení následujících podmínek – speciálně upravený nabíječ, nabíjecí kabely a konektory, kdy tato úprava musí být provedena výhradně dodavatelem nabíječe a baterie a takovou nelze provést dodatečně (bezpečnost a záruky)

Provoz vyhřívaných baterií v mrazírenském prostředí nebo prostředí s negativními teplotami

TMH v tuto chvíli má řešení v podobě baterie upravené pro prostředí s negativními teplotami. Tyto baterie jsou z pravidla označeny symbolem tuto vlastnost prezentující. Jedná se o symbol vločky.

Tyto baterie jsou vybaveny vnitřním řízeným odporem, který podobně jako např. u displejů pro mrazírenské prostředí vytváří temperování a udržuje tak baterii v provozuschopném stavu i v době nečinnosti stroje a tedy vlastně bez odběru proudu z baterie samotné – limitní je však doba takto odstaveného stroje, a ta je stanovena na maximálně 5 minut nečinnosti, poté musí být stroj uveden opět do provozu nebo je nutné baterii připojit k nabíječi.

Díky takové úpravě je pak možné provozovat tento typ baterie v prostředí s negativními teplotami takřka nepřetržitě, jediným limitem je pak kapacita baterie samotné. U těchto vyhřívaných baterií je nutno pamatovat na fakt, že tato funkce odebere z celkové kapacity baterie 5 – 10% její kapacity právě pro účely vyhřívání.

Dalším důležitým aspektem je okamžik, kdy baterie signalizuje nižší úroveň nabití (u Li-Ion baterií je to 40% zůstatkové energie v baterii – čtyři dílky na displeji v případě čelních elektrických vozíků nebo ukazatel 40% v případě skladové techniky). V tento okamžik je bezpodmínečně nutné baterii připojit k nabíječi a tuto tam ponechat minimálně po dobu 30 minut z důvodu prohřátí modulů baterie – nabíjení se pak řídí dvěma předešlými body

Provoz standartních Li-Ion baterií v mrazírenském prostředí nebo prostředí s negativními teplotami

Tyto baterie je také možné provozovat v těchto typech prostředí, avšak za striktně dodržených bodů:

V prostředí s teplotami kolem -30°C se smí takový stroj provozovat maximálně po dobu 2 hodin
V prostředí s teplotami kolem -10°C po dobu maximálně 4 hodin za dodržení následujícího:

  • Stroj je upraven do mrazírenského prostředí (hadice, displej, provozní náplně atd.)
  • Stroj nesmí být ponechán odstaven v zapnutém stavu déle než 5 minut bez nečinnosti, ve vypnutém stavu vůbec nesmí zůstat stát v prostředí s negativními teplotami
  • Stroj se smí nabíjet pouze v prostorách s kladnými teplotami ne nižšími než +5°C


Za provoz v prostředí s negativními teplotami se pro tyto účely rozumí i provoz strojů ve venkovních prostorech či prostorech kolem nákladních ramp a vrat v zimním období či období s teplotami kolem 0°C a provoz takových strojů se striktně řídí předešlými body.

*COLDSTORE – verze stroje do mrazírenského prostředí, která se stupni ochrany shoduje s verzemi RUST-PROOF a FISHERMAN, ale navíc má jiné typy těsnění pro komponenty hydraulického okruhu, jiné typy hydraulických hadic a v neposlední řadě i jiný typ hydraulického oleje (jiné viskozní číslo kvůli nízkým teplotám – zaručení funkcionality stroje)

**RUST-PROOF je verze stroje s vyšším stupněm úprav do agresivního prostředí, jinak řečeno antikorozní úprava.
Na takovém stroji jsou oproti std verzi např. manžety kryjící pístnice řízení, náklonu atd., konektory s vyšším stupněm IP ochrany (např. IP43 namísto IP20), stejně tak vyšší stupeň IP ochrany trakčních a hydraulických motorů.

***FISHERMAN – verze stroje, jak název sám napovídá, upravená do vysoce agresivního prostředí, jako je sůl, vlhkost atd., která vznikla zejména jako úprava pro provoz v přístavních docích. Nicméně tato úprava díky technologii jako je zinkování má i vyšší stupeň ochrany rámu stroje a jeho nosných částí (stožár, vidlice atd.) To je i hlavní rozdíl oproti verzi RUST-PROOF. Jinak se v hlavních bodech (viz RUST-PROOF) shodují.

Populární příspěvky