Průmysl 4.0 a chytrá logistika mění budoucnost skladování

Picture of Aleš Hušek

Aleš Hušek

Automation manažer

9 minut k přečtení

Nacházíme se na počátcích tzv. 4. průmyslové revoluce, která už teď zásadně ovlivňuje způsob, jakým se vyrábí a distribuuje zboží. Rychlý postup digitalizační vlny je navíc umocněn rostoucí dostupností automatizovaných strojů. Autonomní stroje již nadále nejsou výsadou mezinárodních gigantů - dnes si je mohou dovolit firmy všech velikostí. Firmy, které již s automatizací začaly vykazují značný náskok před konkurencí. V tom článku si proto téma průmyslu 4.0 rozebereme hlouběji a představíme si i to, jak ovlivňuje logistiku.

Co je průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je digitalizační trend, který se soustřeďuje na automatizaci výroby a vytváření tzv. “chytrých továren”. Ty pracují na kyberneticko-fyzikálních systémech a využívají autonomní strojové učení.

V takovém zařízení spolu stroje dokáží vzájemně komunikovat, spolupracovat, vyhodnocovat rizika a činit rozhodnutí s ohledem na jejich naprogramování.

Některé systémy mohou být sestaveny tak důmyslně, že už prakticky není zapotřebí lidská obsluha a výroba je plně automatizovaná.

Často se ale setkáme i s tzv. kolaborativním prostředím, kde spolu stroje i lidé vzájemně spolupracují a vytváří synergický efekt.

Zatímco předchozí etapa digitalizace přinesla do průmyslu počítače a roboty, 4. průmyslová revoluce je mezi sebou propojila a naučila je komunikovat.

U konceptu chytrých továren je klíčová ona schopnost propojit mezi sebou všechny operující stroje. Ty si pak předávají vstupní data, reagují na nastalé situace a vyhodnocují je pomocí vložených čipů, senzorů a softwaru.

Ve výsledku pak taková výroba může vypadat tak, že spolu pracují robot s 3D tiskárnou a jakmile je produkt vyroben, odešle se informace do systému a ten přivolá bezobslužný vozík, který finální výrobek převeze do skladu.

Všechno bez zásahu člověka.

Jaké změny přinese Průmysl 4.0?

Jaké změny přinese Průmysl 4.0

Je jasné, že cílem digitalizace a automatizace je výrazné zefektivnění celého výrobního procesu. Zvýšená efektivita je patrná zejména v následujících oblastech.

Autonomní vyhodnocování rizik

V určitém směru jsou stroje dnes už chytřejší než člověk. Dokáží sbírat ohromné množství dat a zpracovávat je mnohonásobně rychleji a v mnohonásobně větším množství než člověk.

Na základě toho se dokáží samy rozhodovat (s ohledem na jejich software) a z informací identifikovat rizika a vzorce, ke kterým by se člověk nedostal – nebo jen velmi zdlouhavě.

Zjednodušení a zrychlení

Díky automatizaci dochází k celkovému zefektivnění a zrychlení výroby a lidé se tak mohou soustředit na výrazně kvalifikovanější činnosti.

Finanční nenáročnost 

Dávno je pryč doba, kdy byly výrobní roboty rarita, kterou si mohly dovolit jen obrovské mezinárodní firmy. Roboty jsou dnes už dostupné a dokáže je financovat i menší firma.

Rozvoj lidského potenciálu

Jako každá předchozí průmyslová revoluce s sebou i Průmysl 4.0 přináší kromě zefektivnění výroby také změny na trhu práce, což je ostatně to, co lidi nejvíc trápí.

Seberou chytré stroje lidem práci? Ano i ne.

Skutečnost je taková, že část lidské práce stroje skutečně nahradí. Ale v zásadě automatizace pomůže lidem dělat jejich práci lépe, efektivněji a bezpečněji.

Průmysl 4.0 Automatizace

Logistika 4.0 jako revoluční automatizace logistických procesů

Logistika 4.0 je klíčovým prvkem digitalizace, i když zatím není tak populárním tématem, jako Průmysl 4.0.

Dodavatelský řetězec fungující na principu chytré logistiky se díky propojenému systému lidí, strojů a zařízení dokáže pružně přizpůsobit různým podmínkám.

Systém vyhodnotí nastalou situaci a na základě toho upraví výrobní priority. To se promítá do větší přesnosti plánování, kratších čekacích lhůt a zefektivnění celého logistického procesu.

Digitalizace logistiky umožní autonomní toky produktů

Základní předpoklad chytré výroby je mít absolutní přehled o veškerých pohybech produktů - od vstupu přes výrobu až po expedici. A to právě umožňuje digitalizace logistiky.

Vizí chytré logistiky je propojit skladové systémy, interní logistiku, přepravní technologie i plánovací software v jednu vzájemně propojenou síť, která dokáže automaticky tvořit a upravovat logistické procesy s ohledem na ostatní články výrobního řetězce.

Společnosti tak mohou naplánovat přepravu, pomocí moderních digitalizovaných systémů zadat místa a časy vykládky a nakládky a systém pak už sám na základě zadaných informací vygeneruje ideální trasy. Takové automatizované plánování šetří čas, pracovní síly, palivo i další náklady na provoz.

Chytrá logistika přitom není jen přeprava zboží mezi 2 geograficky vzdálenými místy. Spadá sem i digitalizovaná interní logistika, která se postará o plynulý automatizovaný přesun materiálu, zboží, strojů uvnitř společnosti - sklady, výrobní haly atp.

Logistika 4.0 pod taktovkou Toyoty

Automatizace

V současnosti se chytrá interní logistika zatím nejvíce využívá jako klíčový prvek automatizovaných skladů. Jedním z předních hráčů na tomto poli je právě Toyota.

Prvky chytré logistiky z naší dílny zaručují:

  • Optimalizaci toku zboží - veškerá data zpracovává inteligentní software, který vyhodnocuje přepravní vzdálenosti a zabraňuje shlukování.
  • Zvýšení bezpečnosti - automatizované vozíky Toyota jsou vybavené moderními laserovými skenery, které neustále vyhodnocují prostředí, ve kterém se pohybují, a dokáží okamžitě reagovat na každou překážku, která se na trase objeví. Vozíky tak mohou úzce spolupracovat s lidmi, aniž by hrozilo jakékoli nebezpečí.
  • Minimalizaci poškození - vysokozdvižné vozíky mají velice přesné navigační a detekční systémy, které zabraňují jakémukoli poškození zboží nebo vozidel.

Toyota v tuto chvíli nabízí firmám propracované systémy automatizovaných skladů, které díky umělé inteligenci umí odesílat ty správné vozíky ve správný čas na správná místa.

Chytré skladovací vozíky

 

Úplná automatizace logistických procesů

 

Společně s firmou Vanderlande Toyota navrhla širokou škálu plně automatizovaných řešení, které rychle a snadno zefektivňují logistické procesy. K dispozici jsou různé inovační systémy, inteligentní software a služby životních cyklů, které zjednodušují a zásadně urychlují skladové práce.

Automatizované systémy

Populární příspěvky