Modulární li-ionové baterie Toyota jsou bezpečné

Picture of Jan Kohák

Jan Kohák

Produktový manažer skladové techniky

3 minut k přečtení

Li-ion

Uživatelé vozíků se zajímají o bezpečnost modulárních li-ionových baterií, což je při zavádění nových technologií obvyklé a zcela logické. Mohou být klidní, protože Toyota používá jak jiný druh li-ionových baterií než elektromobily, u kterých byly některé incidenty zaznamenány (viz následující tabulka), tak navíc při výrobě baterií zvolila nové, různými zátěžovými testy prověřené vnitřní uspořádání článků a modulů v baterii.

Způsob testování určují přísná technická pravidla. Toyota splňuje veškeré potřebné evropské i americké normy.

Fyzické testy probíhají v extrémních podmínkách, simulují těžké nárazy, při kterých může dojít k deformacím nebo proražením ochranného pouzdra baterie, zjišťují chování baterie při požáru i reakci na různé způsoby hašení a jejich délku. Li-ionové baterie Toyota jsou vždy uhašeny rychle, maximálně během několika minut.

Li-ion Brix Modul 01 (1)

Stavebnicová konstrukce a design článků

Li-ionové baterie Toyota se skládají z více modulů a každý modul obsahuje více článků s oválným profilem. Články jsou chráněny tedy nejen pouzdrem celé baterie, ale i vlastního modulu. Jednotlivé moduly se navíc navzájem nedotýkají a vykazují vysokou mechanickou odolnost. Oválný tvar chrání článek před mechanickým poškozením tvrdými a ostrými předměty a odklání sílu nárazu.

V případě poškození nebo zničení například jen jednoho modulu není nutné měnit celou baterii, ale jen příslušný modul. Investice uživatele do modulárních li-ionových baterií Toyota je tak chytře ochráněna.

Během provozu vysokozdvižných vozíků dochází k dramatickému poškození baterií spíše výjimečně. Li-ionové baterie prodáváme již od roku 2013 (několik tisíc kusů) a od té doby jsme nazaznamenali ani jedno zničení nebo poškození baterie po těžké kolizi nebo její požár. Nové baterie navíc disponují ještě vyšší odolností a konstrukční bezpečností.

Veškeré informace a postupy správné péče o li-ionové baterie Toyota, jejich bezpečné používání i postupy při poškození nebo vznícení baterie jsou podrobně uvedeny v návodu k obsluze (dodaný s každým vozíkem) nebo bezpečnostní zprávě (uložená u dodavatele).

Širší provozní bezpečnost li-ionových baterií Toyota

Li-ionové baterie zvyšují celkovou bezpečnost manipulačních procesů i jinak. Při průběžném dobíjení odpadá riziková výměna baterie (práce s kyselinou, výpary, manipulace s těžkým břemenem). I časté připojování a odpojování od nabíječky je díky pistolovému konektoru snadné a rychlé.

Každý elektrický vozík Toyota je nebo může být vybaven užitečným nástrojem - fleet managementem I_Site. Jednou z jeho funkcí je monitoring nárazů a kolizí vozíků různé intenzity, včetně lokalizace místa, kde k incidentu došlo. Pečlivé a pravidelné vyhodnocování zejména silnějších nárazů chrání vozík i jeho řidiče i infrastrukturu v prostředí, kde se vozík pohybuje.

190619-098-2-print

 

Populární příspěvky