Mimořádná životnost li-ionových baterií Toyota

Picture of Jan Kohák

Jan Kohák

Produktový manažer skladové techniky

3 minut k přečtení

Li-ion

Na vině je nadstandardní konstrukční kvalita, inovativní design, mnohostranná kontrola nabíjecího procesu a servisní podpora na nejvyšší úrovni umožňující i vzdálené propojení s vozíkem. Jak zajistit, aby život baterie předčasně neskončil vinou nesprávného používání?

Nové modulární li-ionové baterie Toyota jsou bezúdržbové, zcela uzavřené v pevném kovovém krytu. Není třeba kontrolovat hladinu a hustotu elektrolytu a dolévat destilovanou vodu, servisní technik ani obsluha vozíku nemusí kontrolovat napětí článků a provádět vyrovnávací nabíjení. Výhodou stavebnicového modulárního konceptu je možnost v případě poruchy nebo poškození opravit nebo nahradit jen dotčený modul. To znamená nižší náklady na provoz a servis.

Jsou zkonstruovány pro každodenní permanentní využívání v manipulačním procesu a stejně jako u mnoha jiných výrobků i jejich životnost může pozitivně nebo negativně ovlivnit zacházení ze strany obsluhy vozíku. Proto je důležité dodržovat co nejlépe doporučené správné postupy při práci s baterií, při jejím nabíjení, odstavení a podobně.

Sledujte proces nabíjení - eliminujte škody z nedbalosti

Na li-ionových bateriích je nutné kontrolovat správnost nabíjení, nabíjecí cykly, stav baterie. Uvnitř baterie jsou jednotlivé moduly, které se skládají z článků a každý modul má v sobě komunikační CANbus jednotku. Všechny moduly jsou propojené v jednom systému a komunikují s hlavní řídicí jednotkou (BMS - Battery Management System). Některé aspekty bezpečného a ekonomického fungování si hlídá tedy sama baterie a její software, jiné postupy můžete sledovat a včas zjednat nápravu díky nástrojům v rámci systému správy flotily I_Site.

Klíčovou výhodou li-ionových baterií je možnost průběžného dobíjení, ke kterému je vhodné využít každou krátkou přestávku. Pokud by došlo k úplnému vybití baterie při provozu, jde uživatel proti smyslu její konstrukce a funguje v přímém protikladu k optimálnímu způsobu používání. Při opakovaném úplném vybití by mohlo dojít k jejímu poškození nebo zničení, stejně jako u olověných baterií.

23765_768x400_toyota mh

Dalším stupněm podpory může být preventivní kontrola ze strany servisního technika. Ten má díky propojení servisní platformy T-Stream a správy flotily I_Site přímé napojení na sledované baterie.

Kontrolní procesy mohou být nastavené například tak, že když I_Site nainstalovaný na stroji zaznamená, že došlo k vybití baterie pod nastavenou minimální úroveň, například 40 %, přidělený servisní technik i zákazník dostane stejný varovný e-mail. Díky tomu je možné mít neustálý přehled jak se v konkrétní firmě s li-ionovými (ale i jinými) bateriemi pracuje. Pokud uživatel na varování nereaguje a úroveň vybití klesne pod 30 %, baterie se může sama vypnout nebo přejít do zpomalovacího ochranného režimu, který může deaktivovat jen servisní technik. Pokud by byla zpětná aktivace snazší, obsluha by si mohla baterii sama opět zprovoznit a dalším hlubším vybitím riziko poškození zvýšit. Ochranná opatření jsou praktická, účinná a široce využívaná.

Z uvedených příkladů je zřejmé, že Toyota umí zákazníkům nabídnout více nástrojů, jak průběh správného používání monitorovat a nedorazy včas odhalit, zjednat nápravu a zabránit zkrácení životnosti baterií nebo vyšším provozním nákladům.

 

Populární příspěvky