Jaké jsou výhody chytrého vozíku pro váš podnik?

Picture of Petr Panáček

Petr Panáček

Manažer telematiky, poradenství & tréninku

9 minut k přečtení

Li-ion , I_Site

Chytré vozíky lze připojit do systému správy flotily I_Site společnosti Toyota a získat tak přístup ke správným informacím, které vám zajistí dokonalou kontrolu nad vašimi provozy. Aplikace vám dokonce umožňuje v případě potřeby zasáhnout na dálku. Ať vlastníte jeden vozík, nebo rozsáhlou flotilu vozíků na mnoha pracovištích po celém světě. Zde je několik příkladů, jak mohou chytré vozíky zlepšit váš podnik a pomoci vybudovat provoz s maximální přidanou hodnotou, s mimořádným stupněm optimalizace, bez plýtvání energiemi, časem a prostorem.

 

1. Zvýšení produktivity

I_Site

 

Lepší využití strojů

Získat kompletní přehled o všech logistických operacích, zejména pokud se staráte o více lokalit, nemusí být vždy snadný úkol. To může vést ke ztrátám času a plýtvání v řadě oblastí, kterého si ani nemusíte být vědomi. Věděli jste, že průměrná úroveň využití flotily vozíků je okolo 35%? To znamená, že 65% je plýtvání, které lze eliminovat, ať jde o časové ztráty, náklady nebo škody.

S chytrými vozíky jste schopni přesně sledovat a zlepšit využití strojů. Stávající data z I_Site, která jsou k dispozici ze všech již provozovaných a propojených chytrých vozíků, ukazují, že většina společností může lepším využitím vozíků eliminovat značné plýtvání zdroji. To může dokonce vést k tomu, že budete potřebovat méně vozíků, jak začnete získaná data využívat k lepšímu plánování vozíků. Chápeme to ale jako zodpovědnou cestu, kterou bychom se jako vaši dodavatelé a obchodní partneři měli vydat.

 

I_Site provozZlepšení výkonu řidičů

Získání detailního přehledu o výcviku vašich řidičů může být stejně náročné bez ohledu na to, zda máte ve skladu jeden vozík, nebo celou flotilu. Přesto je pro úroveň produktivity ve vašem skladu zásadní, aby byly řidiči řádně vyškoleni, pravidelně přeškolováni a měli platné řidičské oprávnění, což lze v aplikaci   I_Site  snadno sledovat.

 

Chytré porovnávání

Pokud máte podnik s více pracovišti, může být obtížné sledovat všechny aktivity, natož je přesně měřit a porovnávat. S chytrým porovnáváním bude posuzování a poměření výkonnosti vozíků na různých lokalitách snadné a umožní vám v případě potřeby podniknout nezbytné kroky.

 

2. Zlepšení bezpečnosti

 
Chytrý vozík

 

Prevence rizik s kontrolou rychlosti

Vytvoření bezpečného pracoviště, které by bránilo nehodám a chránilo řidiče před úrazy, vyžaduje nikdy nekončící úsilí. Jako prevenci těchto typů rizik můžete ve svém skladu použít I_Site a kontrolou rychlosti vašich chytrých vozíků snížit nebezpečí kolizí.

Monitorování nárazů

Pokud přesto dojde ke kolizi, může poškodit nejen váš zdvižný vozík, ale také regálový systém nebo náklad, a samozřejmě může ohrozit zdraví řidiče. Díky nárazovému snímači na chytrých vozíků máte přehled o zaregistrovaných nárazech, kdy a kde k nim došlo a jakou rychlostí. Tak můžete problém uvidět (Jidoka), jít až ke zdroji (Genchi Genbutsu) příčiny skryté za kolizí, a zabránit jejímu opakování. Můžete zajistit, aby mohl být vozík po kolizi řízen jen omezenou rychlostí, a plný výkon byl obnoven až po resetu oprávněnou osobou.   

 

Citace I_Site

Předprovozní kontrola a bezpečnostní procedura

Sledování a přehled o tom, kteří zaměstnanci mají příslušné oprávnění a kteří řidiči smí řídit určitý typ vozíků je s I_Site také snazší. Aplikace může po řidičích před spuštěním vozíku požadovat provedení předprovozní kontroly a úkonů bezpečnostní procedury.

Předprovozní kontrola požaduje po řidičích před spuštěním vozíku provedeni předprovozní bezpečnostní kontroly podle pokynů na displeji. Výsledkem je vyšší spolehlivost strojového parku a bezpečnost pracoviště. Tato funkce může vyžadovat doplňkový hardware: v takovém případě se obraťte na svého specialistu. 

Mějte s I_Site vše pod kontrolou

Když nejste na pracovišti nebo máte více lokalit, není vždy snadné udržet kontrolu nad provozy nebo provést akci na dálku. Díky mobilní aplikaci I_Site můžete být kdykoli, bez ohledu na svoji aktuální polohu, informování o tom, co se děje, a můžete v případě potřeby zasáhnout.

 

 

3. Prodloužení životnosti stroje a baterie

 
Výhody I_Site

 

Prodloužená životnost strojů

Je naprosto nezbytné, aby byly vaše vozíky funkční, kdykoli je potřebujete, a aby se rychle nerozbíjely. I_Site nabízí analýzy, které můžete využít ke zlepšení provozní efektivity vaší manipulační techniky a k prodloužení životnosti strojového parku.

Delší životnost baterie 

To samé platí pro baterii: je důležité, aby měla velkou energetickou účinnost, nepotřebovala moc údržby, ale dokázala udržet vozík v chodu. Proto můžete monitorovat a optimalizovat využití baterie tak, aby byla splněním těchto podmínek zaručena její delší životnost. 

Chcete se dozvědět více o výhodách Li-ion baterií?

VÍCE O LI-ION ŘEŠENÍ OD TOYOTY

 

4. Snížení nákladů

 
I_Site tablet

 

Snižování provozních nákladů

Celkové náklady na vlastnictví jsou jedním z hlavních sledovaných parametrů logistických operací, protože náklady mohou snadno vzrůst, zejména pokud nemáte podrobný přehled o všech činnostech ve skladu a nákladech s nimi souvisejícími. Sledováním využití vozíků můžete snadno zjistit, jak by šlo optimalizací procesů a počtu vozíků snížit provozní náklady. Dohled na zacházení s vaší technikou a zásah v případě potřeby může snížit četnost údržby a servisní výdaje.

Předcházení škodám a nákladům na pojištění

Náklady na nehody a škody jsou dalším opakujícím se problémem. Se všemi bezpečnostními funkcemi, které I_Site nabízí, můžete okamžitě zasáhnout a těmto výdajům předejít. Zároveň tak můžete snížit i výdaje na pojištění.

Automatizované systémy

 

Populární příspěvky