Jak snížit počet nehod vozíků ve skladech?

Picture of Jan Kříž

Jan Kříž

Specialista bezpečnostních řešení

5 minut k přečtení

Aktuality , I_Site , Bezpečnost

 

Bezpečné pracoviště našich zákazníků je jednou z našich největších priorit. Podle studie Eurostatu došlo v roce 2020 k největšímu počtu nehod, které byly způsobeny ztrátou kontroly nad stroji, nářadím, dopravními prostředky nebo manipulační technikou. Smrtelných i ostatních.

Ve společnosti Toyota Material Handling neustále analyzujeme hlavní příčiny problémů v oblasti bezpečnosti manipulace. Zejména příčiny nehod manipulačních vozíků. Proto jsme schopni přijímat účinná protiopatření ke zvýšení bezpečnosti a produktivity ve výrobních a logistických provozech.

Níže uvádíme několik řešení, které vám pomůžou snížit počet nehod manipulačních vozíků.


Proč k nehodám vozíků dochází?

K nehodám obvykle dochází díky souběhu několika faktorů. Nejrizikovější situací je couvání, zatáčení a otáčení vozíku. Zásadním spouštěčem pak bývá chyba řidiče, která může být způsobena nedostatečným proškolením, ale také rušným pracovním prostředím, náročným pracovním nasazením a z toho vyplývající únavou.

Nedostatečná preventivní údržba může být rovněž příčinou nehody. Totéž platí pro přetížení vozíku nebo pro špatnou komunikaci mezi řidiči vozíků a ostatním personálem ve skladech nebo výrobních provozech.  

Jak dosáhnout snížení počtu nehod?

Některé závěry z našich analýz mají obecnou platnost a jejich uplatnění může zvýšit bezpečnost i ve vašem skladu nebo výrobním provozu:  

  • Všichni vaši řidiči vozíků by měli být pravidelně školeni a testováni v rámci náročných školících programů obsahujících techniky bezpečného řízení a manévrování a problematiku stability vysokozdvižných vozíků. Zkušenosti potvrzují velký vliv odborně a poctivě prováděných školení bezpečnosti práce.  
  • Pro dosažení maximální bezpečnosti manipulace zavádějte mechanismy kontroly řidičů, aby se jen oprávnění certifikovaní řidiči dostali za volant vašich vozíků.
  • Provádějte pravidelnou analýzu rizik, odhalujte potenciálně nebezpečné situace a eliminujte je. Každý má v prosazování vyšší bezpečnosti svou roli. Proto pořádáme školní nejen pro řidiče, ale také pro manažery a supervisory, kteří mají provozy s manipulační technikou na starosti. Zaměřujeme se na identifikaci oblastí, jejichž bezpečnost může být vylepšena i na hledání efektivních řešení, jak tohoto zlepšení dosáhnout.  
  • Vybavte vozíky bezpečnostními asistenčními systémy, které dokáží snížit riziko lidské chyby zejména během dlouhých nebo velmi frekventovaných směn.  
  • Udržujte komunikace čisté a v dobrém technickém stavu s oddělenými zónami pro pěší a jízdu manipulační techniky.  
  • Zajistěte, aby byli řidiči kamionů odděleni od činností nakládky a vykládky. Umožněte jim čekat v odděleném bezpečném prostoru.  
  • Provádějte pravidelnou preventivní údržbu manipulační techniky, odhalíte potenciální problém včas a můžete zabránit nehodě. Využijte předprovozní kontroly v rámci správy flotily I_Site.
  • Využijte výborné funkce fleet managementu Toyota I_Site. S jejich pomocí budete schopni monitorovat různé úrovně kolizí a nárazů vozíků, dokážete velmi rychle identifikovat problematické zóny a odhalit nepozorné nebo nedbalé řidiče. Poznání, které skupiny řidičů ovládají vozíky bez nárazů a nehod, vám umožní jejich praktické zkušenosti sdílet a přenést i na ostatní řidiče. Ověřená data získaná ze systému správy flotily I_Site jsou dobrým odrazovým můstkem pro komunikaci a zlepšování procesů.  
  • Podporujte a rozvíjejte na svém pracovišti kulturu bezpečného pracoviště.  


Která opatření si zaslouží detailní rozbor?

Asistenční systémy vhodné pro váš provoz 

Technologie hrají v oblasti zvyšování bezpečnosti zásadní roli. Ale i jednoduchá řešení jako přídavná modrá světla, červené zóny, projektory nebo majáky varující personál skladů před přijíždějícími vozíky mohou mít velký pozitivní vliv.

Jak jsme zmínili výše, couvání je jednou z činností, která vytváří nebezpečné situace. Systémy jako např. SEnS+ od Toyoty mohou řidičům reálně pomoci snížit riziko kolize díky včasným upozorněním a převzetím kontroly nad vozíkem.  


Pokud jde o bezpečnost, jakkoli malé zlepšení má smysl a může znamenat rozdíl, který kolizi zabrání kolizi. Úsilí věnované zlepšování bezpečnosti provozu se neprojeví jen na pracovišti, ale vede ke zvýšení produktivity a snížení nákladů spojených s krátkodobou nemocností, úrazy nebo materiálními škodami.

operator-training-1

 

Populární příspěvky