Jak mohou soupravy s tahači zvýšit efektivitu just-in-time zásobování

Picture of Jindřich Přívora

Jindřich Přívora

PR Manager

7 minut k přečtení

Tahače

Chcete při využití stejných zdrojů navýšit produktivitu svých klíčových procesů? Nebo byste rádi optimalizovali proces zásobování výroby a snížili nutné zásoby materiálu ve výrobních oblastech? A to vše s nižšími náklady na strojový park a větší bezpečností zaměstnanců?

Pak byste měli ve svých provozech zvážit implementaci řešení založených na tahačích a přizpůsobených nosičích nákladu. Vlečné soupravy mohou být značným přínosem jak v just-in-time výrobě, tak i při vychystávání v e-commerce aplikacích. Probereme společně význam štíhlého přístupu, výhody tahačů a způsoby jejich implementace. Tyto klíčové informace vám umožní posoudit vhodnost řešení s vlečnými soupravami pro vaše podnikání.

Základy a důležitost štíhlého myšlení

Díky našim vlastním zkušenostem s výrobou založenou na štíhlých  principech známe vysoké nároky na přepravu materiálu z pohledu výrobce i zákazníka. Již na konci 40. let 20. století, kdy klasická výroba na montážní lince, zformovaná Henry Fordem, přestávala naplňovat potřeby čím dál individuálnější produkce, navrhli japonský výrobní manažer Taiiči Ohno a jeho kolega Šigeo Šingo  výrobní systém Toyota, charakterizovaný metodami "just-in-time" a "kanban". V následujících desetiletích si stále více společností osvojovalo jeho základní cíle: rozlišovat mezi činnostmi s přidanou hodnotou a bez a předcházet tak jakémukoli plýtvání. V současné době se za součást řízení dodavatelského řetězce (SCM) stále častěji považuje celý řetězec tvorby přidané hodnoty. To umožňuje provádět optimalizace, které snižují náklady a přinášejí tak konkurenční výhodu.

 Základy a důležitost štíhlého myšlení

Vhodný příklad: automobilový průmysl

Bezvidlicový přesun potřebného materiálu pomocí nosičů nákladu s koly, zapřaženými za tahači, je v automobilovém průmyslu již dlouho standardem. Pokud jsou podél výrobní linky potřeba díly, vlečné soupravy shromažďují potřebné komponenty a dodávají je just-in-time nebo just-in-sequence na místo výroby. Jedná se o efektivní proces, který zvyšuje výrobní tok a zároveň snižuje nutné zásoby i náklady. S pozitivními efekty logistiky vlečných souprav roste její význam i v jiných průmyslových odvětvích a logistických oborech a z dokonale koordinované intralogistiky profitují nejen velké společnosti. Přechod na řešení s tahači se může vyplatit i malým a středním firmám, které k přepravě materiálu a zboží používají převážně vidlicové vozíky.

Soupravy s vlečnými vozíky: Včas a hospodárně

Soupravy s vlečnými vozíky- Včas a hospodárně

Vlečné soupravy jsou považovány za nejbezpečnější a nejekonomičtější řešení pro interní horizontální toky materiálu. S plánovatelnými a standardizovanými logistickými procesy mohou dosáhnout velkého navýšení produktivity. Řešení s tahači jsou velmi efektivní jak z hlediska personálu, tak z hlediska času a nákladů. Tahače s optimálně vybavenými vlečnými vozíky mohou přepravovat velký počet nosičů nákladu najednou. Manipulační kapacita a přepravní objem jsou výrazně vyšší než u jiných logistických řešení a přeprava materiálu je mnohem efektivnější.Soupravy s vlečnými vozíky- Včas a hospodárně - 2

Díky přesně načasované koordinaci vlečných souprav lze také předejít zpožděním a výpadkům výroby. Vlečné soupravy také pomáhají snížit objem interní dopravy a při optimalizaci logistického řešení již není pro manipulaci mezi soupravou a místem vykládky potřeba další vybavení. Jelikož jeden a ten samý tahač může materiál přivážet i odvážet, omezují se i jinak obvyklé jízdy naprázdno. Systém s vlečnými soupravami je obzvláště efektivní při překonávání delších vzdáleností uvnitř i venku, mezi výrobními a skladovacími prostory a pro bezpečnou přepravu zboží ze stanice do stanice.

Výhody tahačů v kostce:  

 • Vyšší spolehlivost, přesnost a transparentnost toku materiálu.  
 • Větší standardizace a efektivita pracovních procesů  
 • Kombinovaná přeprava různých nosičů nákladu  
 • Rychlý přísun a odvoz materiálu  
 • Vysoká prostupnost  
 • Lepší využití plochy  
 • Potřeba menšího počtu průmyslových vozíků  
 • Snížení nákladů na pořízení a údržbu  
 • Méně bezpečnostních rizik  
 • Méně zásob nutných pro výrobu  
 • Minimalizace prostojů a jízd naprázdno

 

Úspěšná implementace vyžaduje dobré plánování

Pro úspěšnou implementaci efektivního řešení tahače a vlečné soupravy je nezbytné celostní plánování. Ekonomicky pozitivního výsledku lze dosáhnout pouze při zahrnutí všech procesů, technického vybavení a aspektů řízení. Plánování vždy začíná analýzou, který tažný systém nejlépe splní požadavky a pomůže v konečném důsledku maximálně zvýšit efektivitu. Výměna nosičů nákladu by měla v systému proběhnout co nejrychleji a maximálně ergonomicky, aby vedla k celkovému úspěchu. Proto byste se měli snažit o ideální kombinaci vlečných vozíků a nejvhodnějšího způsobu implementace.

Standardizací a zavedením nízkoodpadových zásobovacích procesů lze dosáhnout transparentních a vysoce cyklických toků materiálu, a tím snížit celkové provozní náklady a celkové náklady na vlastnictví (TCO).

Další krok: automatizované tažné soupravy Další krok- automatizované tažné soupravy

Automatizované tahače jsou dalším krokem ke zvýšení logistické produktivity opakujících se procesů. V budoucnu se díky novým možnostem Průmyslu 4.0 míra automatizace vlečných souprav výrazně zvýší. Mimořádně velký potenciál se skrývá zejména v oblasti čistého řízení a procesu nakládky a vykládky. Ideální příležitost k automatizaci nabízí například opakující se přeprava materiálu na dlouhé vzdálenosti skrz propojené výrobní haly. Uvolnění zaměstnanci pak mohou vykonávat úkoly s vyšší přidanou hodnotou.

V mnoha podnicích tedy tahače představují značný potenciál ke zvýšení efektivity, zejména v oblasti zásobování výroby. Vyplatí se všude tam, kde je třeba náklad dopravit k dalšímu zpracování na správné místo just-in-time (čili ve správném čase a množství), případně just-in-sequence (tedy navíc ve správném pořadí). Zamyslete se, jak by mohly pomoci i vám.

OBJEVTE NAŠE TAHAČE

 

 

Populární příspěvky