Jak můžete snížit emise C02 pomocí systému řízení spotřeby energie

Picture of Jindřich Přívora

Jindřich Přívora

PR Manager

3 minut k přečtení

Aktuality , Udržitelnost

Příklad ze závodu Toyoty na výrobu stožárů

Toyota Material Handling soustavně směřuje k dosažení čistých nulových emisí CO2 do roku 2050 (Net Zero projekt). Na podporu tohoto cíle zlepšil od roku 2015 náš italský závod na výrobu stožárů (LTE) svou energetickou efektivnost o 41 % a snížil emise CO2 o 710 tun ročně.  Závod LTE se zaměřuje na vývoj a výrobu stožárů pro vysokozdvižné vozíky a speciálních stožárů.

Projekt v rámci Net Zero aktivit, který měl na tomto snížení největší podíl, zahrnoval nahrazení starých svítidel nejmodernějšími LED světly, zavedení monitoringu spotřeby v reálném čase, lepší řízení doplňkových aktivit a nahrazení plynového topení elektrickým.  

LTE Factory

Jak?
Závod LTE zavedl v roce 2015 systém řízení spotřeby energie v souladu se standardy certifikace ISO 50001. Od té doby dokončil 53 různých projektů, které dramaticky zvýšily energetickou efektivnost a snížily provozní náklady i emise uhlíku.

Proč?
Závazky ke zmírnění globálního oteplování, podpora cirkulační ekonomiky i cesta, kterou italský závod zvolil, je plně v souladu s misí společnosti Toyota Material Handling dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Jaké jsou naše plány v oblasti udržitelnosti?
Do roku 2026 plánuje LTE další snížení emisí CO2 ve výrobě, a to o 35 % ve srovnání s rokem 2014. V současné době získává LTE již 2 % elektrické energie ze střešních solárních panelů a tento podíl hodlá nadále zvyšovat. Jen v roce 2023 o dalších 150 kWp.

“Naše náklady na energie v LTE v roce 2022 dramaticky vzrostly v souvislosti s globální energetickou krizí. Díky našemu dlouhodobému úsilí v oblasti řízení spotřeby a výroby energie jsme byli schopni zamezit bolestnějším dopadům na naši společnost. Je důležité monitorovat a řídit spotřebu energie ve všech odděleních a identifikovat všechna rizika a příležitosti ke zlepšení a k úsporám. Udržitelnost má pro nás nejen environmentální, ale také velký ekonomický význam,” uvádí Sharon Aquilea, Sustainability Coordinator, LTE.  

Populární příspěvky