Kuehne + Nagel Logistics využívá pro strojový park I_Site Explorer

Picture of Jindřich Přívora

Jindřich Přívora

PR Manager

7 minut k přečtení

Případové studie , I_Site

Kuehne + Nagel Logistics, jedna z předních světových logistických společností, používá I_Site Explorer již řadu let. Systém správy flotily od Toyoty jim poskytuje mnoho dat k analýze a příležitostí ke zlepšení provozu.

O Kuehne + Nagel Logistics

S více než 80 000 zaměstnanci na bezmála 1 300 pracovištích ve více než 100 zemích je skupina Kuehne+Nagel Group jednou z předních světových logistických společností. Její silná pozice na trhu se opírá o námořní, leteckou a silniční logistiku a smluvní logistické služby, s jasným zaměřením na integrovaná logistická řešení.

Contract Logistics Kontich, součást skupiny Kuehne + Nagel, se zabývá oborově specifickými skladovacími a distribučními službami. Skladuje suché potraviny, nápoje a maloobchodní zboží a dodává zboží jednomu z největších belgických maloobchodníků. Přepravu produktů z továrny na regály a zpět zajišťuje přibližně 170 pronajatých vozíků. Aby bylo možné řídit dodavatelský řetězec od začátku až do konce co nejefektivněji a nejproduktivněji, používají zde od roku 2017 systém Toyota I_Site s balíčkem Explorer.

Fakta a čísla:

 

Okamžitý přístup k důležitým údajům o flotile prostřednictvím portálu I_Site

Portál I_Site Explorer je navržen tak, aby správcům flotily pomohl docílit co nejefektivnějšího využití vozíků. Všechna shromážděná data, prezentovaná v přístupném vizuálním formátu, usnadňují správu strojového parku a řidičů.

„Intenzita našich aktivit se v během roku, ba dokonce i v průběhu týdne mění,“ vysvětluje Dominique Boesmans, která působí jako manažerka smluvní logistiky v Kuehne + Nagel Logistics Kontich. „Informace z I_Site umožňují zajistit optimální a přiměřené využití jednotlivých vozíků.“

Facility Manager Veerle Verbeke dále vysvětluje, jak I_Site umožňuje propojit konkrétní řidiče s konkrétními stroji. Díky tomu mají v průběhu celého dne přehled o všech řidičích a vozících.

Okamžitý přístup k důležitým údajům o flotile prostřednictvím portálu I_Site

Zvýšené povědomí o bezpečnosti díky kontrole nárazů

Systém také umožňuje monitorovat kolize způsobené jednotlivými řidiči.

Kenneth Hansen, QSHE Expert smluvní logistiky, dodává: „Každý měsíc sestavujeme report deseti nejzávažnějších nárazů zaznamenaných v našich skladech. Na základě výsledků pak můžeme oslovit naše zaměstnance a určit hlavní příčinu těchto kolizí.“

Extrahováním a analýzou získaných dat může Logistics Kontich pravidelně vyhodnocovat intenzitu nárazů a vyladit limitní hodnoty na základně specifik jejich skladu a provozů.

Kenneth spokojeně konstatuje: „Tímto způsobem budujeme mezi našimi zaměstnanci pozitivní přístup k bezpečnosti.“

I_Site umožňuje vytvořit různé profily řidičů z pohledu bezpečnosti. Logistics Kontich používá tuto funkci při nastavování různých profilů, aby bylo možné rozlišovat mezi externími a interními řidiči. Některá nastavení jsou navíc dokonale přizpůsobitelná, například rychlost jízdy nebo akcelerace.

Na základě incidentů, ke kterým ve skladu došlo, zde průběžně aktualizují seznam předprovozních kontrol. Předprovozní kontrola je přizpůsobitelný seznam bodů, které je třeba před startem vozíku zkontrolovat, aby byla zajištěna maximální spolehlivost a bezpečnost.

Zvýšené povědomí o bezpečnosti díky kontrole nárazů

 

Úspora nákladů díky optimalizaci využití vozíků a managementu baterií

Poptávka po dalších strojích, například pro pokrytí sezónních špiček, je nejprve zkontrolována na portálu I_Site, aby se zjistilo, zda je optimálně využívána stávající flotila.

„Abych uvedl konkrétní příklad,“ říká Veerle Verbeke, „díky I_Site analýze využití vozíků jsme zjistili, že některé vozíky nejsou ideálně využity.“ Tato akce vyústila v optimalizaci flotily, což vedlo k dlouhodobé úspoře nákladů.

Dalším příkladem jsou data, která I_Site poskytuje prostřednictvím systému správy baterií. V Kuehne + Nagel Logistics Kontich zjistili, že mají příliš mnoho stolů pro výměnu baterií a náhradních baterií. Díky datům se jim podařilo snížit jejich počet, což znamenalo, že bylo možné zcela přeorganizovat bateriovou místnost.

Analýza těchto údajů navíc odhalila, že někteří řidiči se ráno přihlásili k několika vozíkům jen proto, aby na začátku směny zkontrolovali stav baterie. Jednoduše ztráta času.

Úspora nákladů díky optimalizaci využití vozíků a managementu baterií

 

Zasvěcené tipy pro dosažení maximálních výsledků

Kenneth Hansen má několik dobrých rad:

„Určitě bych I_Site doporučil ostatním kolegům v oboru, protože je to nástroj, který v sobě skrývá spoustu informací, možností a funkcí.“

Jak sám uvádí, není tento nástroj zaměřen jen výhradně na provoz a správu zařízení. Velmi užitečným nástrojem je i pro preventisty, manažery kvality a finanční oddělení.

Na konci každého měsíce lze například všechny potřebné údaje o flotile v krátkodobém a dlouhodobém pronájmu, včetně hlášení škod, okamžitě předat do účetnictví.

„Hlavní panel I_Site je intuitivní, přehledný, uživatelsky přívětivý a zejména export dat probíhá velmi hladce,“ potvrzuje Kenneth.

Pro všechny uživatele I_Site přidává další cenný tip: „Snažte se z I_Site vytěžit maximum. Experimentujte s daty, která máte k dispozici, hledejte funkce a průběžně je upravujte podle potřeb svého provozu. Čím intenzívněji budete I_Site využívat, tím více výhod získáte.“

Zjistěte více o systému správy flotily I_Site

 

Populární příspěvky